Λάβαμε το πιστοποιητικό ECOVADIS – Elkom Trade

Λάβαμε το πιστοποιητικό ECOVADIS – Elkom Trade

März 17, 2023 0 Von admin

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ενταχθήκαμε στον όμιλο εταιρειών όπως η Henkel, η Nestle και η Schneider Electric, που αποτελούν πρακτικές στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις.

Λάβαμε το πιστοποιητικό ECOVADIS.

Η Ecovadis είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα που αξιολογεί την πρακτική και τον τρόπο υπεύθυνης δράσης στις επιχειρήσεις.

Αξιολογηθήκαμε σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Οι αξιολογήσεις περιλάμβαναν δραστηριότητες ΕΚΕ σε τέσσερις τομείς:

  • περιβάλλον – απόβλητα, νερό, ενέργεια, ρύπανση, χημικές ουσίες, βιοποικιλότητα
  • εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα – κατάρτιση, διακρίσεις, παρενόχληση, διαφορετικότητα, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υγεία και ασφάλεια, συνθήκες εργασίας, κοινωνικός διάλογος.
  • ηθική – διαφθορά, δωροδοκία, αντιανταγωνιστικές πρακτικές, υπεύθυνη διαχείριση πληροφοριών.
  • βιώσιμες προμήθειες – εποπτεία κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων του προμηθευτή.

Τα κριτήρια αυτά αντιστοιχούν σε διεθνή πρότυπα όπως οι συμβάσεις της ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας), οι Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, τα Πρότυπα GRI για την Παγκόσμια Αναφορά Αειφορίας και το πρότυπο ISO 260004.

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και προσπάθεια για να βελτιώνουμε συνεχώς τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας επιδόσεις.